თვითმმართველობა
         
 
    სკოლა
სიახლეები
კათედრები
თვითმართველობა
დოკუმენტაცია
კონტაქტი
         
        მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიერ სკოლაში ხდება სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, მოსწავლეები დაინტერესებული არიან არა მარტო სკოლაში არსებული საქმიანობებით, არამედ საზოგადოებასთან ურთერთობებშიც აქტიურად არიან ჩართულები. ჩატარებული მოსწავლეთა თვითმართველობის არჩევნების შედეგად საბაზო და საშუალო საფეხურზე აირჩიეს შემდეგი მოსწავლეები:                      
     
     
 
ჩანაწერი არ მოიძებნა...
     
     
     
                            
     
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              .