დირექტორი
 
ეთერი გურული
         
   დაბადების თარიღი:
07.02.1966წ
         
 
განათლება:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიო-ქიმიური ფაკულტეტი
     
  სერთიფიცირებული დირექტორი