კათედრები  
       
       
       სსიპ სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შექმნილია საგნობრივი კათედრები, რომლებშიც გაერთიანებულია საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებლი :  
   
   
 
 
ჩანაწერი არ მოიძებნა...
 
       
      კათედრების მიზანია მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ის უნარები, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში, განუვითარდეს ურთიერთობებისა, ინფორმაციის გაცვლისა და ლოგიკური კავშირების უნარი.