კათედრები
         
 
    სკოლა
სიახლეები
კათედრები
თვითმართველობა
დოკუმენტაცია
კონტაქტი
         
         სსიპ სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შექმნილია საგნობრივი კათედრები, რომლებშიც გაერთიანებულია საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებლი :                      
     
     
 
ჩანაწერი არ მოიძებნა...
     
     
     
         კათედრების მიზანია მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ის უნარები, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში, განუვითარდეს ურთიერთობებისა, ინფორმაციის გაცვლისა და ლოგიკური კავშირების უნარი.                    
     
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              .